არ არსებობს შიში იმედის გარეშე და არც იმედი შეიძლება არსებობდეს შიშის გარეშე