შემოქმედებითი ადამიანი მოტივირებულია სურვილით იმისა, რომ შედეგს მიაღწიოს და არა იმის სურვილით, რომ სხვებს აჯობოს