ფეხსაცმელი არ მეცვა დაბედს ვუჩიოდი, ვიდრე არ ვნახე კაცი, რომელსაც ფეხი არ ჰქონდა