ყოველთვის აირჩიეთ რთული გზა, იქ თქვენ ნაკლები კონკურენტი გეყოლებათ