განმავითარებელი სამაგიდო თამაში "სხარტი" - ეხმარება ბავშვს გამოიმუშაოს: ყურადღება, მხედველობითი მეხსიერება, დაკვირვების უნარი და სხარტი რეაქცია....