ნათია ლელაშვილი გვიყვება თუ როგორ და რატომ გადაწყვიტა დაემზადებინა შენობების მაკეტი და თუ როგორ მისი ეს...