ინტერვიუ საზოგადოებრივი კოლეჯი "კავკასიონის" დირექტორთან, ბატონ რაინდი ლომაიასთან