თუ გსურს იგრძნო რას ნიშნავს იყო მსახიობი, გამოსცადო საკუთარი თავი, ისწავლო და ცადო საკუთარი ბედი, მაშინ...