ქართველ-პატრიოტულ თემაზე ხელით შექმნილი, ხელით მოხატული ჩანთები