ჩვენი ძირითადი პროდუქტი არის სხვადასხვა გამოყენებადი ნივთების ერთობლიობა. ახალი 2021 წელს შექმნილი ქართული ბრენდი ,,ჯაში-jashi” გთავაზობთ...