–          როგორ გაჩნდა იდეა?  იდეა გაჩნდა ეთნოგრაფიულ მუზეუმში სეირნობის დროს. ვიფიქრე თუ რატომ არ შეიძლება იქ წარმოდგენილი...