შესაძლებლობა კარზე არ აკაკუნებს. იგი ჩნდება მაშინ, როდესაც აღებთ მას