მხოლოდ გაცემით შეიძლება მიიღო იმაზე მეტი, ვიდრე ახლა გაქვს

მხოლოდ გაცემით შეიძლება მიიღო იმაზე მეტი, ვიდრე ახლა გაქვს