მიზნად დაისახე, რომ არასოდეს გახდე ზარმაცი. არცერთს ადამიანს არ აქვს უფლება დროის ნაკლებობას უჩიოდეს, თუ იგი არ კარგავს მას. მშვენიერია ფიქრი იმაზე, თუ რამდენი რამის კეთებას შევძლებდით მუდამ დროს ,რომ არ ვკარგავდეთ

მიზნად დაისახე, რომ არასოდეს გახდე ზარმაცი. არცერთს ადამიანს არ აქვს უფლება დროის ნაკლებობას უჩიოდეს, თუ იგი არ კარგავს მას. მშვენიერია ფიქრი იმაზე, თუ რამდენი რამის კეთებას შევძლებდით მუდამ დროს ,რომ არ ვკარგავდეთ