ადამიანი საკმარისად დიდსულოვანი უნდა იყოს, რომ აღიაროს თავის შეცდომები, საკმარისად ჭკვიანი რომ ისწავლოს მათგან და საკმარისად ძლიერი, რომ შეძლოს მათი გამოსწორება