ფრიკებანა Freakebana, ძალიან საინტერესო წამოწყებაა პოლიმერული თიხისგან დამზადებული პორტრეტული ნამუშევრები, ფინჯნებზე აპლიკაციები და სამკაულები. ინტერვიუში გვიყვება...