მხატვრობა - გზა ჰობიდან შემოსავლის წყარომდე. ინტერვიუ მხატვარ იზა წურიაშვილთან..და რა არის თქვენი ჰობი?