მიზნად დაისახე, რომ არასოდეს გახდე ზარმაცი. არცერთს ადამიანს არ აქვს უფლება დროის ნაკლებობას უჩიოდეს, თუ იგი არ კარგავს მას. მშვენიერია ფიქრი იმაზე, თუ რამდენი რამის...დაწვრილებით