– რა როლს თამაშობს ტექნოლოგია თქვენს ბიზნესში? ტექნოლოგია მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ჩემს საქმიანობაში, მისი პრაქტიკული გამოყენება...