ადამიანს, რომელსაც გააჩნია მიზანი და გეგმა, ის ყოველთვის პოულობს შესაძლებლობას მის განსახორციელებლად